مشاوره ازدواج در شیراز

2 107

اگر نیاز به خدمات مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره خانواده خوب در شیراز دارید و به دنبال یک مرکز مشاوره خانواده معتبر جهت مشاوره ازدواج هستید ولی نمی دانید که از کدام مرکز مشاوره استفاده کنید، در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از معتبر ترین مراکز مشاوره ازدواج در شیراز را به شما معرفی کنیم.

اگر مطالب مجله مرکز مشاوره نیک داد را دنبال کرده باشید، حتما به یاد دارید که مفصل راجع به موضوع ازدواج و نکاتی که باید بدانید صحبت کردیم. در این بخش به طور مختصر پیرامون اهمیت مشاوره ازدواج صحبت میکنیم و در نهایت مرکز مشاوره ازدواج نیک داد در شیراز را معرفی میکنیم. اگر عجله دارید می توانید همین الان به بخش معرفی مشاور ازدواج در شیراز (انتهای مقاله) مراجعه کنید.

نیاز به خدمات مشاوره روانشناسی دارید؟

برای رزرو وقت مشاوره، همین الان اقدام کنید! کارشناسان ما در مرکز مشاوره نیک داد در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

نیاز به خدمات مشاوره روانشناسی دارید؟

برای رزرو وقت مشاوره، همین الان اقدام کنید! کارشناسان ما در مرکز مشاوره نیک داد در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

مشاوره پیش از ازدواج چیست؟

به گفته متخصصین مشاوره ازدواج در شیراز؛ مشاوره ازدواج نوعی درمان است که به زوج ها کمک می کند تا برای ازدواج آماده شوند. یک مشاور ازدواج خوب می تواند تضمین کند که شما و شریک زندگی تان یک رابطه سالم و قوی داشته باشید. مشاوره ازدواج شانس شما را برای داشتن یک ازدواج پایدار و رضایت بخش افزایش می دهد و به شما کمک می کند نقاط ضعفی را که ممکن است در آینده مشکل ساز شوند را شناسایی کنید.

اهمیت مشاوره ازدواج

مشاور ازدواج در شیراز به شما یاد می دهد که چگونه در کمترین زمان فرد مناسب یا نادرست را برای ازدواج تشخیص دهید و با آگاهی کامل تصمیم نهایی خود را بگیرید. همچنین به شما دانش لازم برای ایجاد یک ازدواج موفق و یک زندگی زناشویی ایده آل را می دهد.

شناخت سطحی و رضایت بسیاری از الگوهای ازدواج از زیبایی، پول و رفاه همسر، منجر به تشکیل خانواده هایی می شود که تنها ضامن ثبات آن، مهریه های سنگین و ترس از عواقب اجتماعی و اقتصادی برای زن یا فرزندان ناشی از طلاق است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشاوره ازدواج، با مرکز مشاوره نیک داد در ارتباط باشید:
07132318862 – 09389099541

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﭘﻴﺶ از ازدواج در شیراز ﭼﻪ روﻧﺪی را طی ﺧﻮاهید کرد؟

هر کاری فرآیند خاص خودش را دارد. ازدواج هم که یک مقوله مهم در زندگی هر شخص است، نمی تواند بدون فرآیند باشید. در جلسات مشاوره قبل از ازدواج در شیراز موارد زیر بررسی می شود:

 1. تا چه حد از خودتان، طرف مقابلتان و خانواده های هم اطلاعات و شناخت دارید؟
 2. آیا شناخت اولیه را دارید؟ اگر ندارید به شما در جهت رسیدن به این شناخت راهنمایی های لازم انجام می شود.
 3. حتما از تست ها و پرسشنامه های استاندارد برای بررسی و شناخت بیشتر طرفین استفاده می شود.
 4. نتایجی که از این تست ها بدست آمد، با کمک خودتان و مشاور ازدواج تحلیل می شود.
 5. ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺎط اﻳﺠﺎد ریسک و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﻳﻨﺪهﺗﺎن، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى کمک ﻣﻰشود.
 6. ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﻰ داده می شود ﻛﺪام ﻧﻘﺎط ریسک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻛﺪامیک ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 7. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داده می‌شود.

موضوعات جلسات مشاوره ازدواج

در مرکز مشاوره ازدواج در شیراز و در جلسات مشاوره ازدواج به موضوعات بسیار زیادی پرداخته می‌شود. در ادامه برخی از مهم ترین موارد را ذکر میکنیم:

 •  تشخیص اختلالات روحی
 • شناخت صحیح و کامل تر از درونیات فرد مقابل
 • انتخاب صحیح
 • تست های مشاوره ازدواج
 • کمک به خودشناسی
 • برخورد صحیح با مشکلات و سوءتفاهم ها

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ازدواج در شیراز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

یکی از مهم ترین نکاتی که باید همین ابتدا مد نظر قرار دهید این است که فرایند مشاوره ازدواج گاهی ممکن است کمی چالش برانگیز باشد، مخصوصا اگر شناخت کافی نسبت به طرف مقابل خودتان نداشته باشید.

ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺪف “ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن” ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦِ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن آنﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺗﺎن نگه دارﻳﺪ. از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺴﺖ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮددارى ﻛﻨﻴﺪ. اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻜﺎرى و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻗﺪردان ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﻳﻦ ﻗﺪرداﻧﻰ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺑﺮاز ﻛﻨﻴﺪ.

مرکز مشاوره ازدواج در شیراز

مرکز مشاوره نیک داد، یکی از معتبرترین مراکز مشاوره خانواده و ازدواج در شیراز است که مدیر مسئول آن سرکار خانم باصفت است. تمامی مراحل استاندارد مشاوره ازدواج در این مرکز به خوبی پیاده می شود. شما میتوانید از خدمات مشاوره حضوری و غیر حضوری مشاوره نیک داد بهره مند شوید.

آدرس مرکز مشاوره ازدواج نیک داد در شیراز

اگر قصد مراجعه حضوری به مرکز مشاوره نیک داد در شیراز را دارید. میتوانید از طریق نقشه گوگل اقدام کنید:

آدرس دفتر مرکزی : شیراز، خیابان زند، حد فاصل باغشاه و بیست متری سینما سعدی ، کوچه ۴۵، ساختمان پاسارگاد، طبقه سوم، واحد۴

نیاز به خدمات مشاوره روانشناسی دارید؟

برای رزرو وقت مشاوره، همین الان اقدام کنید! کارشناسان ما در مرکز مشاوره نیک داد در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه سوالات
سارا

سلام وقت بخیر کلاس مشاوره قبل از ازدواج در شیراز بصورت آنلاین هم هست؟