مرور برچسب

تست روانشناسی

پرسشنامه زمینه یابی نیازهای صمیمیت

به پرسشنامه زمینه یابی نیازهای صمیمیمت خوش آمدید! شما در صفحه های بعد با تعریف هر یک از مولفه های صمیمیت آشنا می شوید و به دنبال آن پرسش هایی مطرح شده است. پرسش را به دقت بخوانید و به آن ها پاسخ دهید. هیچ پرسشی را از قلم نیندازید.…

پرسشنامه طرحواره یانگ

پرسشنامه طرحواره یانگ  - 110 سوال  - بررسی 11 طرحواره مهم زندگی شما برای پاسخ گویی به سوال ها به احساس خود مراجعه کنید یا اینکه فکر کنید آن سوال در کل دوران زندگی تان چقدر درست است. اگر زندگی پر افت و خیزی داشته اید، سعی کنید برای پاسخ…

بررسی انواع تست روانشناسی ازدواج

برای آن که بتوانید ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشید و این مرحله مهم زندگی را به خوبی پشت سر بگذارید، لازم است تا شناخت خوبی را پیش از ازدواج از خود و طرف مقابلتان داشته باشید. شناختی که در پروسه آشنایی ممکن است به خوبی به دست نیاید و به دلیل…